Aktualności


Konsultacje społeczne projektu Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+

Data:
Kategoria: Aktualności

Konsultacje społeczne przeprowadza się w celu pozyskania opinii, uwag i wniosków do treści projektu SRWM 2030+ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wyrażonych przez mieszkańców Województwa Mazowieckiego, jednostki samorządu terytorialnego, partnerów społecznych i gospodarczych oraz Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Konsultacje społeczne przeprowadza się od dnia 27 sierpnia 2021 r. do dnia 10 października 2021 r

Więcej informacji na www.mbpr.pl