Aktualności


Kontrola Palenisk Domowych

Data:
Kategoria: Aktualności

Informujemy, że w dniach 27 i 28 listopada pracownicy Urzędu Gminy Bulkowo przeprowadzili na terenie naszej gminy obowiązkową kontrolę palenisk domowych pod kątem przestrzegania zakazu spalania odpadów i wymogów określonych w uchwale antysmogowej. W kontrolowanych budynkach nie odnotowano spalania niedozwolonych materiałów. Mieszkańcy gminy zostali pouczeni o konieczności wymiany kotłów nie spełniających norm i możliwości dofinansowania do nowych źródeł ciepła z programu „Czyste powietrze”. Nie wykluczamy, że kontrole na terenie Gminy Bulkowo zostaną wznowione.

Przypominamy, że Podstawą prawną do prowadzenia kontroli palenisk stanowi art. 379 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, zgodnie z którym: Marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawują kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością tych organów.

Kontrolujący uprawnieni są w szczególności do:

1)  wstępu na teren nieruchomości w godzinach od 6.00 do 22.00;

2) przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych np. wykonywanie dokumentacji fotograficznej;

3) żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;

4) żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli, w tym dokumentów wskazanych w uchwale antysmogowej (świadectwo jakości paliw, dowód zakupu paliw, dokumentacja techniczna urządzenia grzewczego).

Kontrola palenisk na żółtym tle z wykrzyknikiem w kółku