Aktualności


Kwestionariusz dla uczestników poszczególnych etapów łańcucha żywnościowego dotyczący efektów epidemii COVID-19

Data:
Kategoria: Aktualności

Zaproszenie do uczestnictwa w statystycznym badaniu ankietowym pn. „Kwestionariusz dla uczestników poszczególnych etapów łańcucha żywnościowego dotyczący efektów epidemii COVID-19″. Ww. badania są skierowane do rolników oraz przedsiębiorstw działających na poszczególnych etapach łańcucha żywieniowego (link: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Business_operators), a także do organizacji, związków i stowarzyszeń reprezentujących interesy rolników i firm łańcucha żywnościowego (link: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Other_operators).