Aktualności


List z okazji Międzynarodowego Dnia Romów

Data:
Kategoria: Aktualności

Społeczność romska
w województwie mazowieckim

Szanowni Państwo

Międzynarodowy Dzień Romów i 50. rocznica Pierwszego Światowego Kongresu Romów to okazja do refleksji nad wielką wartością, którą jest wielowiekowa historia obecności Romów na ziemiach polskich.

Jest bezdyskusyjnym faktem, że przed wekami Państwa przodkowie wybrali Polskę na swój dom. Moment ten zapoczątkował długi proces wzajemnego poznawania się, będący niezbędnym podstawą nawiązania stosunków opartych na zaufaniu i przyjaźni. Jego wspaniałym, wciąż wzbogacanym dziedzictwem jest m.in. obecność elementów kultury romskiej w polskiej tradycji.

Wierzę, że nadchodzący czas będzie sprzyjał naszemu dalszemu zbliżeniu. Przedmiotem wielkiej troski rządu Rzeczypospolitej Polskiej jest ułatwienie Romom obecności w’ naszym wspólnym kraju, tak by był On dla Państwa prawdziwym domem – bezpiecznym i stwarzającym warunki do zaspokajania wszelkich potrzeb.

W tym szczególnym dniu proszę przyjąć wyrazy mojej sympatii i zapewnienie o mojej gotowości do współpracy we wszelkich działaniach służących poprawie sytuacji Romów’ w województwie mazowieckim.

Pobierz list wojewody