Aktualności


Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020

Data:
Kategoria: Aktualności
Zakończyły się prace w ramach realizacji „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” dofinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.
Dofinansowania uzyskały 4 sołectwa o wartości po 10 000,00 zł. Pozostałe środki to wkład własny z budżetu gminy Bulkowo.
W sołectwie Bulkowo-Kolonia, w Gminnej Bibliotece Publicznej, została wymieniona podłoga na sali z księgozbiorem i pomieszczeniu socjalnym oraz zakupiono nowe regały biblioteczne. Wartość całego zadania wyniosła 23 230,54 zł.
W pozostałych trzech sołectwach zostały wykonane prace w świetlicach wiejskich OSP.
W sołectwie Blichowo gruntownie zmodernizowano kuchnię (zakupiono m.in. szafki i stół), odnowiono sufit, ściany, wymieniono oświetlenie i drzwi do kuchni oraz zakupiono wyposażenie kuchenne. W tym przypadku wartość zadania to 25 118,20 zł.
W sołectwie Pilichówko została wymieniona podłoga oraz zakupiono stoły i krzesła, a koszt tej inwestycji to 21 465,33 zł.
W kolejnym sołectwie, w Nowych Łubkach wykonano wymianę podłogi z częściową modernizacją sali za kwotę 24 796,59 zł.
Wszystkie prace to ogromny wkład pracowników Gospodarki Komunalne przy Urzędzie Gminy Bulkowo. Dzięki temu, już po raz kolejny, koszty wykonania prac remontowych sprowadzane są do minimum.