Aktualności


Młodzieżowy Sejmik Województwa Mazowieckiego

Data:
Kategoria: Aktualności

zaproszenie młodzieży do kandydowania w wyborach

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o powołaniu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Realizację tego zadania w wyniku otwartego konkursu ofert zlecono Fundacji Civis Polonus. W tym liście przybliżam Państwu ideę powołania tego gremium i przedstawiam informację o tym, kto i w jaki sposób może zostać radnym. Chcę dotrzeć do młodzieży mieszkającej na terenie Gminy Bulkowo i zachęcić młodych ludzi do ubiegania się o mandat radnego.

Szanowni Państwo – samorządowe województwo to wspólnota mieszkańców. Słowo mieszkańców obejmuje wszystkich, bez względu na wiek czy inne kryteria. I choć prawodawcy, ustanawiając granicę wieku od której przysługuje prawo wyborcze, ograniczyli prawo decydowania o tej wspólnocie osobom poniżej 18 roku życia, znaleźliśmy sposób, by dać młodym ludziom taką szansę.

Obserwuję świat wokół mnie i dostrzegam, jak inna jest dzisiejsza młodzież od młodzieży z czasów mojego pokolenia. Nieograniczony dostęp do informacji z każdej dziedziny, fakt, że informacja dociera do odbiorcy niemal w tym samym czasie, w którym powstaje czy wielość źródeł informacji powoduje, że nawet wbrew woli młodzi ludzie są dziś o wiele bardziej świadomi niż my w ich wieku. Podejmując decyzje, ze skutkami których to przecież Oni głównie będą się mierzyć, nie możemy więc Ich pomijać.

Zgodnie z przyjętym założeniem Radni Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego będą włączeni w proces podejmowania decyzji dotyczących regionu. Chcemy, by dla organów samorządu województwa mazowieckiego Sejmik był partnerem w dostarczaniu trafnych i społecznie akceptowanych rozwiązań. Damy młodym radnym poczucie sprawczości i zachęcimy Ich, by pracowali zgodnie z podejściem „Od problemu do rozwiązania”. Sejmik będzie apartyjny w swoich działaniach i nie będzie angażować się w kampanie partii politycznych.

Poniżej przedstawiam Państwu podstawowe informacje o Sejmiku:

Kto może ubiegać się o mandat radnego? każdy uczeń szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej z terenu województwa mazowieckiego, mieszkający na Mazowszu
Kiedy prowadzona będzie rekrutacja radnych? od 1 do 25 października 2019 r.
Co trzeba zrobić, by ubiegać się o mandat? zebrać podpisy 10 osób popierających kandydaturę,

wypełnić formularz zgłoszeniowy,

wysłać wszystkie te dokumenty na adres Fundacji Civis Polonus, która w imieniu samorządu województwa mazowieckiego powołuje Młodzieżowy Sejmik Województwa Mazowieckiego i będzie organizować jego prace

Czy z udziałem w pracach sejmiku związane będą jakieś koszty? nie – dojazd na sesje, posiłek w dniu sesji i opieka dla radnych niepełnoletnich zostanie sfinansowana ze środków samorządu województwa mazowieckiego
Jaka będzie kadencja sejmiku? Sejmik zostanie powołany na dwuletnią kadencję (do 31 grudnia 2021 roku)
Jak często sejmik będzie obradował? zaplanowaliśmy 5 sesji Sejmiku

(pierwszą w grudniu 2019 roku i po dwie sesje w latach 2020-2021)

Gdzie można uzyskać więcej informacji? na Facebook’u;

na stronach internetowych: civispolonus.org.pl., dialog.mazovia.pl;

kontaktując się z koordynatorem Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego z ramienia Fundacji Civis Polonus: Łukasz Dembiński, tel. 22 827 52 49, 509 725 536

 

Głos młodych ludzi jest dla mnie ważny. To w Ich rękach leży nasza przyszłość. Nasza demokracja będzie tym lepsza, im lepiej przygotujemy do niej przyszłych decydentów.

Z wyrazami szacunku

Marszałek Województwa Mazowieckiego

Adam Struzik

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie

Ordynacja wyborcza

Podział na okręgi wyborcze

Formularz zgłoszeniowy kandydata

Klauzula informacyjna dla osób składających podpisy poparcia