Aktualności


„Nowa szansa – aktywna integracja!”

Data:
Kategoria: Zaproszenia

Zapraszamy 10 osób do udziału w projekcie pn. „Nowa szansa-aktywna integracja!”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa   Mazowieckiego   na   lata   2014-2020, realizowanego w ramach umowy o dofinansowanie numer RPMA.09.01.00-14-d451/19

Kryteria uczestnictwa w Projekcie

W Projekcie może wziąć udział osoba spełniająca łącznie poniższe warunki:

 • jest mieszkańcem gminy Bulkowo;
 • jest osobą nieaktywną (bierną zawodowo);
 • nie uczestniczy równocześnie w innym projekcie dotyczącym aktywizacji społeczno- zawodowej finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Formy wsparcia przewidziane w Projekcie

W Projekcie będą realizowane następujące formy wsparcia:

 • warsztat kompetencji psychologiczno-społecznych;
 • pośrednictwo pracy;
 • szkolenia zawodowe „szyte na miarę”;
 • wsparcie indywidualne w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych;
 • grupowy trening kompetencji i umiejętności społecznych;
 • poradnictwo psychospołeczne, prawne, obywatelskie, lub inne w zależności od potrzeb Uczestnika;
 • stypendium szkoleniowe (dla Uczestników biorących udział w kursach zawodowych);
 • staż zawodowy u pracodawców;
 • stypendium stażowe (dla Uczestników biorących udział w stażach zawodowych);
 • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia i staż.

Szkolenia realizowane będą w SP w Bulkowie filia w Nowych Krubicach.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się bezpośrednio do:

Pana Piotra Jakubowskiego

Centrum Szkoleń i Biznesu w Płońsku

Tel. 696 078 946

lub do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie  tel. 24 265 20 13 wew. 13.