Aktualności


Obsługa zgłoszeń nieprawidłowości w uprawnieniach do Polskiego Bonu Turystycznego

Data:
Kategoria: Aktualności

Osoba zgłaszająca problem dotyczący uprawnień do Polskiego Bonu Turystycznego powinna skontaktować się z infolinią Polskiego Bonu Turystycznego:

tel. 22 1122 111
e-mail: bon@zus.pl

Wskazane jest żeby osoba taka dysponowała:

  • danymi identyfikacyjnymi (imię, nazwisko, PESEL, a jeśli nie nadano to seria i nr dokumentu tożsamości osoby uprawnionej do bonu)
  • podała dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail)
  • przedstawiła krótki opis problemu.

W dalszej kolejności zgłoszenie przekazywane jest do Polskiej Organizacji Turystycznej (POT), która:

  1. dokonuje wstępnej analizy sprawy. Jeżeli istnieje taka konieczność POT dokonuje odpowiednich czynności w zakresie wartości bonu.
  2. wprowadza informację na temat sposobu obsługi do systemu obsługi zgłoszeń. Następnie:
  3. Infolinia PBT informuje klienta o sposobie postępowania.
  4. POT prowadzi postępowanie wyjaśniające.
  5. POT wydaje decyzję administracyjną.
  6. POT dokonuje odpowiednich czynności w systemie w zakresie wartości bonu.