Aktualności


Obwieszczenie Starosty Płockiego

Data:
Kategoria: Aktualności

OBWIESZCZENIE
STAROSTY PŁOCKIEGO

z dnia 9 maja 2019 r.

o możliwości ubiegania się o środki unijne PROW 2014 – 2020, w ramach działania
o nazwie: „INWESTYCJE ZWIĘKSZAJĄCE ODPORNOŚĆ EKOSYSTEMÓW

LEŚNYCH I ICH WARTOŚĆ DLA ŚRODOWISKA”

dla

właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa w powiecie płockim

STAROSTA PŁOCKI – sprawujący bezpośredni nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa – informuje, że właściciele lasów, zainteresowani poprawianiem jakości gospodarki leśnej w lasach prywatnych, mogą składać wnioski o dofinansowanie inwestycji zwiększających odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska.

Informacje o działaniu pn. „INWESTYCJE ZWIĘKSZAJĄCE ODPORNOŚĆ EKOSYSTEMÓW LEŚNYCH I ICH WARTOŚĆ DLA ŚRODOWISKA” dostępne są na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pod linkiem: https://www.arimr.gov.pl/ogloszenia-prezesa-arimr/artykuly/pomoc-na-inwestycje-zwiekszajace-odpomosc-ekosystemow-lesnych-i-ich wartosc-dla-srodowiska-html. Działanie daje możliwość skorzystania przez właścicieli lasów ze środków PROW na lata 2014 – 2020 w ramach szeregu poddziałań.

Nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony w terminie od dnia 2 maja 2019 r. do dnia 12 czerwca 2019 r. przez Biuro Powiatowe w Płocku Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 35, 09-402 Płock.

Przewodnik po działaniu oraz bieżące informacje zamieszczane są na stronie Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych www.pzzl.pl.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na terenach wszystkich gmin powiatu płockiego, a także poprzez zamieszczenie na stronie internetowej powiatu płockiego oraz tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płocku i Nadleśnictw: Płock, Łąck i Gostynin w okresie od dnia przekazania do dnia 12 czerwca 2019 r.

 

Starosta Płocki

Mariusz Bieniek