Aktualności


Obwieszczenie Starosty Płockiego

Data:
Kategoria: Aktualności

Obwieszczenie Starosty Płockiego
z dnia 14 grudnia 2018 r.

w sprawie obowiązku uzyskania zezwolenia starosty na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców

STAROSTA PŁOCKI – przypomina, że zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r. poz. 2033) hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców wymaga uzyskania zezwolenia starosty właściwego ze względu na miejsce prowadzenia ich hodowli lub utrzymywania, wydawanego na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa.

          Uzyskanie zezwolenia powinien poprzedzać sam zamiar posiadania i hodowli chartów rasowych lub ich mieszańców.

          Warunki i sposób hodowania i utrzymywania chartów rasowych oraz ich mieszańców zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie warunków i sposobu hodowania i utrzymywania chartów rasowych oraz ich mieszańców (Dz. U. z 2010 r. Nr 135, poz. 909).

          Osoby zamierzające prowadzić hodowlę lub utrzymywać charty rasowe lub ich mieszańce powinny uzyskać zezwolenie starosty. W tym celu powinny złożyć w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Płocku wymagane dokumenty: wniosek właściciela o wydanie zezwolenia na hodowanie/utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców oraz dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej od wydania zezwolenia.
Opłata skarbowa od wydania zezwolenia wynosi 82 zł.
Formularz wniosku jest dostępny w formie papierowej w Wydziale Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich (pokój Nr 509) oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej powiatu płockiego www.powiat-plock.pl.
Zgodnie z art. 52 pkt 4 i art. 54 Prawa łowieckiego – kto hoduje lub utrzymuje bez zezwolenia charty rasowe lub ich mieszańce podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. W przypadku skazania za czyn wymieniony powyżej sąd może orzec przepadek psów.

          Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na terenach wszystkich gmin powiatu płockiego, a także poprzez zamieszczenie na stronie internetowej powiatu płockiego oraz tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Płocku.

STAROSTA PŁOCKI
Mariusz Bieniek

 

Obwieszczenie do pobrania – TUTAJ