Aktualności


Ogłoszenie

Data:
Kategoria: Ogłoszenia

Wójt Gminy Bulkowo działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bulkowo oraz na stronie internetowej gminy Bulkowo www.bulkowo.pl , został zamieszczony na okres 21 dni tj. w dniach 15.10.2019 r. – 05.11.2019 r. włącznie wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży: obręb 0018 Nadułki, zabudowana nieruchomość nr ew. 11/19 o pow. 4,46 ha – zespół dworsko – parkowy.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie

Wykaz nieruchomości