Aktualności


Ogłoszenie o sprzedaży samochodu

Data:
Kategoria: Ogłoszenia

Gmina Bulkowo ogłasza sprzedaż samochodu marki Skoda Praktik, stanowiącego własność Gminy Bulkowo, w drodze złożenia pisemnych ofert.

Opis samochodu:
Model: Skoda Praktik
Nr rejestracyjny: WPL 18310
Rok produkcji: 2007
Data pierwszej rejestracji w Polsce: 12.12.2007 r.
Rodzaj silnika: Diesel
Pojemność silnika: 1422,00 cm3
Moc silnika: 59,00 kW
Nr VIN: TMBTFCJ685044243

Samochód nie sprawny, technicznie przestarzały; do remontu – naprawa silnika, układów wydechowego, paliwowego, kierowniczego, hamulcowego, naprawa instalacji elektrycznej, więcej informacji na miejscu – do obejrzenia na terenie OSP Nowe Łubki.

Pojazd można obejrzeć w godzinach pracy Urzędu Gminy Bulkowo po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 24 265 23 48 wew. 12.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie pisemnych ofert zawierających propozycję ceny nabycia, według wzoru będącego załącznikiem do niniejszego ogłoszenia dostępnym do pobrania w tut. Urzędzie pok. 7. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty, przesyłki kurierskiej w sekretariacie Urzędu Gminy Bulkowo w terminie do dnia 05.05.2023 r. do godziny 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 12:15 w pokoju nr 1 w budynku Urzędu Gminy Bulkowo.

Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystym, zamkniętym opakowaniu – (kopercie) w sposób gwarantujący zachowanie poufności oraz uniemożliwiającym jej otwarcie z dopiskiem „Oferta na zakup samochodu marki Skoda Praktik”. Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Samochód zostanie sprzedany nabywcy, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca jest zobowiązany do zapłaty zaoferowanej ceny na podstawie wystawionej przez Gminę Bulkowo faktury Vat.

Formularz ofertowy