Aktualności


Okólnik nr 1

Data:
Kategoria: Okólniki

Bulkowo, 21.01.2020r.

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY !

          Ze względu na dużą liczbę interwencji, Wójt Gminy Bulkowo pragnie zwrócić uwagę na zjawisko błąkających się bez żadnego nadzoru psów stwarzających zagrożenie dla mieszkańców, użytkowników dróg a zwłaszcza dzieci.

Przypominamy, że każdy właściciel jest odpowiedzialny za swojego psa.

Apeluję o pilnowanie swoich czworonogów i skuteczne zabezpieczanie bram, furtek i ogrodzeń posesji, tak aby psy nie mogły ich samodzielnie opuszczać.

Nieprzestrzeganie przez właścicieli psów tych podstawowych zasad stanowi wykroczenie z art. 77 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 821 z późn. zm.), który stanowi: „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany”.

Proszę o odpowiedzialność i pilnowanie swoich psów.