Aktualności


Okólnik nr 1

Data:
Kategoria: Okólniki

Okólnik nr 1

Bulkowo, dnia 4 stycznia 2023 r.

Szanowni rolnicy Gminy Bulkowo,
Wójt Gminy Bulkowo informuje, że w 2023 roku zamierza wystąpić do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z wnioskiem o dofinansowanie zadania „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

W związku z powyższym mieszkańcy (rolnicy) zainteresowani usunięciem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej (tj. folia rolnicza, siatka do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag) powinni złożyć do Urzędu Gminy Bulkowo wniosek o udział w programie „Usuwanie folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” w terminie od 9 stycznia 2023 roku do 27 stycznia 2023 roku.

Złożenie niniejszego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania dot. zadania „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej’.

W ramach realizacji przedsięwzięcia nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć folię i inne odpady produkcji rolniczej do miejsc wskazanych przez gminę, tak jak odbywało się to w poprzednim naborze.

Wnioski należy składać w Biurze Podawczym znajdującym się na parterze budynku Urzędu Gminy pok. nr 3.

Wnioski udostępnione są na stronie internetowej www.bulkowo.pl TUTAJ oraz w zakładce w zakładce Dla Mieszkańców → pliki do pobrania, a także w Biurze Podawczym znajdującym się na parterze budynku Urzędu Gminy pok. nr 3.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu: 24 265 20 13 wew. 30 lub wew. 12.