Aktualności


Okólnik nr 12

Data:
Kategoria: Okólniki

Okólnik nr 12

Bulkowo, 01.12.2020 r.

Sołtysi Gminy Bulkowo

(wszyscy)

Wójt Gminy Bulkowo przekazuje pismo oraz komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie nakazu zgłaszania przez posiadaczy drobiu przyzagrodowego miejsc, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki z wyłączeniem ptaków otrzymywanych w stale w pomieszczeniach mieszkalnych.

Bardzo proszę o przekazanie informacji posiadaczom drobiu przyzagrodowego w celu wykonania zgłoszenia według załączonego wzoru na adres:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku

ul. Piękna 6

09-402 Płock,

fax 24 268 93 93 lub piwplock@gmail.com.

Dokumenty do pobrania:

Druk zgłoszeniaKomunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii Pismo Powiatowego Lekarza WeterynariiPismo Powiatowego Lekarza Weterynarii