Aktualności


Okólnik nr 12

Data:
Kategoria: Okólniki

Bulkowo, 17.11.2021 r.

Okólnik Nr  12

Sołtysi gminy Bulkowo

/wszyscy/

UWAGA! – wydłużenie terminu składania „Planu bezpieczeństwa biologicznego”!

Przypominamy o obowiązku złożenia „Planu bezpieczeństwa biologicznego” dla gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną. Ostateczny termin upływa 30.11.2021 r.

Od 21 kwietnia 2021 r. w krajach członkowskich Unii Europejskiej obowiązuje unijne rozporządzenie (2021/605), które ustanawia szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń. Środki te mają być stosowane przez państwa członkowskie dotknięte tą chorobą, na których terytorium występują obszary objęte ograniczeniami.

W pierwszej kolejności ma być wdrożony tzw. „Plan bezpieczeństwa biologicznego”, który musi być zatwierdzony przez powiatowego lekarza weterynarii. Plan ten zawiera znane już wymagania jak m.in. konieczność zmiany obuwia i ubrania roboczego przy wejściu do budynków inwentarskich – jak i nowe w brzmieniu, ale znane już wcześniej zasady podziału na tzw. strefę czystą, czyli budynki, gdzie przebywają świnie i przechowywana jest pasza, oraz strefę brudną – podwórko, magazyny sprzętu rolniczego i część socjalna gospodarstwa, gdzie mogą przychodzić goście z zewnątrz.

Rolnicy muszą samodzielnie przygotować taki dokument w odniesieniu do sytuacji w swoim gospodarstwie. Wytyczne do wdrażania wymagań Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 można znaleźć na stronie:

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/wdrazanie-wymagan-rwk-2021605-po-31102021

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/wdrazanie-wymagan-rwk-2021605-po-31102021.