Aktualności


Okólnik nr 12

Data:
Kategoria: Okólniki

Okólnik nr 12

Bulkowo, dnia 28.08.2019r.

 

Szanowni rolnicy Gminy Bulkowo

 

Uprzejmie informuję, że Komisja ds. oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oszacowała dotychczas szkody w zbożach jarych, zbożach ozimych, kukurydzy, rzepaku, ziemniakach, drzewach i krzewach owocowych oraz warzywach gruntowych.

Do chwili obecnej – zgodnie z raportami IUNG w Puławach szacowaniu nie podlegają buraki cukrowe, chociaż na plantacjach buraka cukrowego widać ogromne straty nawet gołym okiem.

W tej sprawie skierowałem pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Dyrektora Naczelnego IUNG w Puławach.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rolników, proszę o zgłaszanie do Urzędu Gminy Bulkowo szkód w uprawach buraka cukrowego, jeżeli jeszcze nie zostały zgłoszone oraz w przypadku niezgłoszenia w lipcu 2019r. – również szkód w uprawie ziemniaków.

Chcemy w ten sposób przyspieszyć proces szacowania szkód przez komisję, gdyby kolejny raport na 31.08.2019r. już obejmował tę uprawę.

Zgłoszenia należy przekazywać w terminie do dnia 3 września 2019r. (wtorek) na załączonym druku.

Podkreślamy, że uprawy buraków cukrowych będą oszacowane a szkody protokołach szkód będą uwzględniane pod warunkiem, że buraki będą ujęte w kolejnym raporcie IUNG.

Aktualnie oczekujemy na raport IUNG nr XI – wg stanu na 31.08.2019r.

Pobierz druk