Aktualności


Okólnik nr 13

Data:
Kategoria: Okólniki

Bulkowo, dnia 7 czerwca 2022 r.

Okólnik nr 13

Szanowni Mieszkańcy,

przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji o źródłach ogrzewania budynków

CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to system informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce. CEEB ma wspierać działania w wymianie kopciuchów, a tym samym walkę ze smogiem. Za budowę systemu CEEB odpowiada Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Deklaracje muszą złożyć właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.

  • dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 roku.
  • dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.

Deklarację można złożyć na dwa sposoby:

  1. drogą elektroniczną: przez Internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu na stronie: zone.gunb.gov.pl. Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób.
  2. w formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać pocztą lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Bulkowo (biuro podawcze lub pok. nr 19).
  • Formularz A – budynki i lokale mieszkalne
  • Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne

Przypominamy, że termin złożenia deklaracji upływa 30 czerwca 2022 r. Jej niezłożenie w terminie może skutkować grzywną w wysokości do 500 zł, która może wzrosnąć nawet do 5000 zł, jeśli sprawa trafi na drogę sądową. Zgodnie z art. 27h. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków: ”Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie składa w terminie deklaracji, podlega karze grzywny”.