Aktualności


Okólnik nr 14

Data:
Kategoria: Okólniki

Bulkowo 15 maja 2023r.

Szanowni Mieszkańcy Gminy

Wójt Gminy Bulkowo informuje, że w dniu 08.05.2023 r. odbyła się wideokonferencja zorganizowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, na której po raz pierwszy przekazano nam dość szczegółowe (do tej pory nie było takich informacji) przebiegi trzech wariantów (W1, W2, W3) trasy S10 z prośbą o zajęcie stanowiska co do najbardziej korzystnego przebiegu, bądź zaproponowanie własnej koncepcji. Ma to nastąpić najlepiej do końca maja.

Zapewniono nas, że na chwilę obecną żaden z wariantów nie jest priorytetowy. Wszystkie są traktowane równoważnie, a w terminach późniejszych będą również prowadzone konsultacje społeczne.

Informuję Państwa na bieżąco o zamiarach GDDKiA i zachęcam do wyrażenia opinii i rozwiązań najlepiej na piśmie w imieniu własnym bądź grupy osób skierowanym do Urzędu Gminy bądź przekazanym za pośrednictwem Pani/Pana Sołtys czy Pani Radnej/Radnego. Znacznie ułatwi to nam zajęcie stanowiska w sprawie, które jak już widzimy będzie bardzo trudne do wypracowania.

W załączeniu mapa z naniesionymi wariantami przebiegu trasy.

Więcej informacji: https://bulkowo.pl/gddkia-przedstawilo-warianty-trasy-s10/