Aktualności


Okólnik nr 14

Data:
Kategoria: Okólniki

Okólnik nr 14

Bulkowo, dnia 18 września 2019r.

 

                                                                       Szanowni rolnicy Gminy Bulkowo,

Wójt Gminy Bulkowo informuje, że w 2019 roku zamierza wystąpić do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z wnioskiem o dofinansowanie zadania „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

W związku z powyższym mieszkańcy (rolnicy) zainteresowani usunięciem w 2019 roku folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej ( tj. folia rolnicza, siatka do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag) powinni złożyć do Urzędu Gminy Bulkowo wniosek o udział w programie „Usuwanie folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” wraz z wymaganymi załącznikami, w terminie od 18 września 2019 roku do 25 września 2019 roku do godz. 12.00.

Złożenie niniejszego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania w wysokości 100% kosztów usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

W przypadku nieotrzymania przez Gminę Bulkowo dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” zadanie nie będzie realizowane w 2019 roku.

W ramach realizacji przedsięwzięcia nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć folię i inne odpady produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez gminę.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Gospodarce Komunalnej przy Urzędzie Gminy Bulkowo, ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo (pok. 7)

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu: 24 265 20 13 wew. 30.

Pobierz wniosek