Aktualności


Okólnik nr 15

Data:
Kategoria: Okólniki

Bulkowo, 18 maja 2023 r.

Szanowni mieszkańcy

Wójt Gminy Bulkowo przekazuje pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Płocku do hodowców drobiu w sprawie przestrzegania zasad bioasekuracji, zalecenia utrzymania drobiu w zamknięciu oraz zachowania szczególnej ostrożności w gospodarstwie utrzymującym drób.

Bardzo prosimy o poważne potraktowanie sprawy i rozpowszechnienie informacji wśród hodowców drobiu.