Aktualności


Okólnik nr 16

Data:
Kategoria: Okólniki

Szanowni mieszkańcy

W załączeniu przekazujemy Komunikat Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o działaniach zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych.

Przesyłam również pismo Kierownika Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Płocku, informujące o IV Ogólnopolskim Konkursie dla Młodzieży pn.: „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rodziny w Gospodarstwie Rolnym”.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronach internetowych: www.krus.gov.pl oraz www.bulkowo.pl.

Bardzo proszę o rozpowszechnienie informacji.

Pobierz Komunikat Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie