Aktualności


Okólnik nr 19

Data:
Kategoria: Okólniki

Bulkowo, dnia 23 czerwca 2023 r.

Szanowni Mieszkańcy,

Wójt Gminy Bulkowo informuje, że zamierza wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z wnioskiem o dofinansowanie zadania „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

W związku z powyższym mieszkańcy, którzy posiadają zdjęty azbest, a nie złożyli jeszcze wniosku o odbiór i utylizację azbestu, powinni złożyć do Urzędu Gminy Bulkowo ww. wniosek w terminie od 26.06.2023 r. do 14.07.2023 r.

Powyższy nabór nie uwzględnia przedsięwzięć realizowanych w gospodarstwach rolnych należących do beneficjentów Działania A1.4.1 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (tzn. rolników, którzy ubiegali się o dofinansowanie do ARiMR w ramach naboru pn.: „Wymiana pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych”).

W naborze kwalifikowane są wnioski mieszkańców, którzy posiadają wyroby zawierające azbest z budynków mieszkalnych lub budynków gospodarczych, ale nie korzystali z zewnętrznych dofinansowań tj. nie składali wniosku do ARiMR.

Wnioski należy składać w Gospodarce Komunalnej przy Urzędzie Gminy Bulkowo znajdującej się na piętrze budynku Urzędu Gminy pok. nr 7.

Wnioski udostępnione są na stronie internetowej www.bulkowo.pl w zakładce Dla Mieszkańców → pliki do pobrania, a także w Gospodarce Komunalnej przy Urzędzie Gminy Bulkowo znajdującej się na piętrze budynku Urzędu Gminy pok. nr 7.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu: 24 265 20 13 wew. 30 lub wew. 12.