Aktualności


Okólnik nr 2

Data:
Kategoria: Okólniki

Okólnik nr 2

Bulkowo, dnia 23.02.2022 r.

Sołtysi gminy Bulkowo

/wszyscy/

W związku z wystąpieniem w dniu 17.02.2022 r. oraz 19.02.2022 r. na terenie gminy Bulkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych, proszę o poinformowanie rolników, którzy posiadają straty w budynkach gospodarczych położonych na terenie sołectwa o możliwości składania wniosków do Urzędu Gminy Bulkowo w terminie do dnia 4 marca 2022 roku.

Wzór wniosku o oszacowanie szkód można pobrać na stronach internetowych: www.mazowieckie.pl, www.bulkowo.pl lub w Urzędzie Gminy Bulkowo.

Jednocześnie informujemy, że do wniosku o oszacowanie szkód należy dołączyć kserokopię wniosku o przyznanie płatności na bieżący rok, który będzie można dostarczyć w terminie późniejszym oraz kserokopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt /IRZ/.

Bardzo prosimy o dokładne wskazanie daty wstąpienia zdarzenia we wniosku.

Osoby do kontaktu:

Martyna Goliszek, tel. 24 265 20 13 wew. 23.

Załącznik:

Wzór wniosku o szacowanie szkód