Aktualności


Okólnik nr 20

Data:
Kategoria: Okólniki

Bulkowo, 19 sierpnia 2022 r.

Okólnik Nr 20

Szanowni mieszkańcy

Wójt Gminy Bulkowo informuje, że od dnia 18 sierpnia 2022 r. można składać wnioski o dodatek węglowy. Wnioski o dodatek węglowy można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bulkowie ul. Szkolna 1 pokój nr 4 na parterze oraz na biurze podawczym pokój nr 3 na parterze w godz. pracy, tj. pn.- śr godz. 7.15-15.15, czw. 8:00-17:00, pt.: godz. 8.00-15.00.

Szczegółowe informacje dotyczące otrzymania pomocy można uzyskać telefonicznie: (24) 265-20-13 wew. 13

Dodatek węglowy w wysokości 3000 zł przysługiwał będzie gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodemizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022r., poz. 438, 1561 i 1576).

Przez paliwa stałe rozumie się – węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy przyznawany jest bez kryterium dochodowego.

Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bulkowie pokój nr 4 na parterze oraz na biurze podawczym pokój nr 3 na parterze do 30 listopada 2022, osobiście łub przez internet (e-puap).

Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Wzór wniosku o dodatek węglowy można pobrać ze strony Ministerstwa Klimatu i Środowiska https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-weglowy