Aktualności


Okólnik Nr 22

Data:
Kategoria: Okólniki

Bulkowo, 21 lipca 2023 r.

Sołtysi gminy Bulkowo

/wszyscy/

W związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska w postaci suszy na terenie gminy Bulkowo, pragniemy przekazać informacje, które uzyskaliśmy z biura Wojewody. Uprzejmie informuję, że rolnicy mogą złożyć wniosek o oszacowanie strat spowodowanych przez suszę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na obszarach, w których (zgodnie z monitoringiem suszy prowadzonym przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach) istnieje zagrożenie spadku plonów z powodu suszy.

Koniecznym zatem pozostaje złożenie w pierwszej kolejności wniosku o oszacowanie w aplikacji publicznej „Zgłoś szkodę rolniczą”.

Instrukcję jak należy złożyć wniosek w aplikacji znajdziecie Państwo na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Aplikacja suszowa jest dostępna w linku:

https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign

Jeżeli jednak poszkodowany w wyniku suszy rolnik chciałby, aby oszacowania szkód dokonała również komisja (nie zgadza się z oszacowaniem po złożeniu wniosku w aplikacji), wówczas powinien złożyć do Urzędu Gminy w Bulkowie wniosek (pobierz tutaj). Jednocześnie należy wskazać, że warunkiem rozpoczęcia prac komisji terenowej w przypadku suszy jest zgłoszenie wystąpienia szkód w terminie umożliwiającym ich oszacowanie, nie później niż do dnia 15 września roku wystąpienia szkody. Nawet jeżeli rolnik złoży wniosek o oszacowanie szkody przez komisję, ta może wyjechać w teren dopiero po zgłoszeniu przez rolnika szkody w aplikacji internetowej, o której piszemy wyżej.

Zgodnie z normą zawartą w rozporządzeniu zmieniającym, komisja winna oszacować szkody spowodowane przez suszę w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku przez producenta rolnego, nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji i nie wcześniej niż od wschodów upraw.

Informacje dodatkowe można uzyskać w dni robocze (poniedziałek ‒ piątek) w godz. 8.15‒16.15 pod numerami telefonów: 22 623 17 21 oraz 22 623 23 78.