Aktualności


Okólnik Nr 23

Data:
Kategoria: Okólniki

Bulkowo, 21 lipca 2023 r.

Sołtysi gminy Bulkowo

/wszyscy/

W związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska suszy na terenie gminy Bulkowo, proszę o składanie wniosków o oszacowanie szkód w wyniku suszy rolniczej. Wnioski do pobrania znajdują się na stronie internetowej Urzędu oraz w pokoju Nr 1 i Nr 10 Urzędu Gminy w Bulkowie.

Wbrew zapewnieniom aplikacja „Zgłoś szkodę rolniczą” nie wylicza obecnie % strat poniesionych w wyniku suszy, dlatego bardzo prosimy o pilne składanie wniosków w wersji papierowej do Urzędu. Komisje rozpoczną pracę w terenie w najbliższym możliwym czasie. Zgodnie z wnioskiem przesłanym przez Wojewodę – Komisja będzie szacowała straty w uprawach zgodnie z wytycznymi określonymi przez Wojewodę.

Proszę pamiętać o złożeniu wniosku o oszacowanie w aplikacji publicznej „Zgłoś szkodę rolniczą”.

Aplikacja suszowa jest dostępna w linku:

https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign