Aktualności


Okólnik nr 23

Data:
Kategoria: Okólniki

Bulkowo, dn. 21 października 2022 r.

Okólnik Nr 23

Szanowni Mieszkańcy

GMINA BULKOWO DEKLARUJE ZAKUP WĘGLA DLA MIESZKAŃCÓW NA PREFERENCYJNYCH WARUNKACH

w nawiązaniu do otrzymanego pisma Wojewody Mazowieckiego zwracam się do Państwa z prośbą o zgłoszenie zapotrzebowania na węgiel (miał, groszek/eko-groszek, orzech) na najbliższy sezon grzewczy. Deklarujemy przystąpienie do zakupu węgla na preferencyjnych warunkach jakie określa procedowana „Ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe”.

Zapotrzebowanie na węgiel proszę o przekazanie do Urzędu Gminy Bulkowo:

  • do pokoju nr 3,
  • telefonicznie 24 265 20 13 wew. 20 lub 24 265 20 13 wew. 26
  • lub na e-mail zapotrzebowanie.wegiel@bulkowo.pl (co ułatwi Państwu przesyłanie zgłoszeń również w sobotę i niedzielę). W zgłoszeniu na e-mail proszę wpisać dane zgodnie z podaną niżej tabelą.
 

Imię
i nazwisko

 

 

Adres

 

Telefon

Czy jest zgłoszona DEKLARACJA
do CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW
Zapotrzebowanie na węgiel
i paliwa węglopochodne
Miał Groszek/

Eko-groszek

Orzech

Zgodnie z Projektem Rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych w sprawie ilości paliwa stałego dostępnego dla jednego gospodarstwa domowego – ustala się, że ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego, wynosić będzie:

1) 1500 kg – do dnia 31 grudnia 2022 r.,

2) 1500 kg – od dnia 1 stycznia 2023.

Na obecną chwilę do zakupu preferencyjnego węgla uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego.

O miejscach i czasie zakupu węgla będziecie Państwo na bieżąco informowani poprzez okólnik, stronę internetową Urzędu, Facebook.