Aktualności


Okólnik nr 24

Data:
Kategoria: Okólniki

Bulkowo, dn. 15 listopada 2022 r.

Okólnik Nr 24

GMINA BULKOWO ZAKUPI WĘGIEL DLA MIESZKAŃCÓW

NA PREFERENCYJNYCH WARUNKACH

Szanowni Mieszkańcy

W dniu 2 listopada 2022 roku – Prezydent RP Pan Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. W związku z powyższym informuję, że Gmina Bulkowo zakupi węgiel dla mieszkańców po preferencyjnych cenach.

Przystępując do realizacji postanowień ustawy, zwracam się do Państwa z prośbą o złożenie wniosków na paliwo stałe typu orzech, groszek, miał,  na najbliższy sezon grzewczy. Jednocześnie informuję, że dotychczasowe Państwa zgłoszenia o chęci zakupu paliwa stałego miały jedynie charakter informacyjny służący określeniu wielkości zapotrzebowania na terenie gminy (zgodnie z poleceniem Wojewody Mazowieckiego).

 1. Wnioski dostępne TUTAJ oraz w Biurze Podawczym pokój nr 3 Urzędu Gminy Bulkowo.
 2. Proszę o składanie wniosków na węgiel do Urzędu Gminy Bulkowo w następujący sposób:
 • osobiście do pokoju nr 3,
 • za pomocą poczty,
 • elektronicznie (podpisując profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym).
 1. Zgodnie z Projektem Rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych w sprawie ilości paliwa stałego dostępnego dla jednego gospodarstwa domowego – ustala się, że ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego, wynosić będzie:

1) 1500 kg – do dnia 31 grudnia 2022 r.,

2) 1500 kg – od dnia 1 stycznia 2023.

 1. Do zakupu preferencyjnego węgla uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego.
 2. Wnioski można składać:
 • do 30 listopada 2022 roku,
 • od 1 stycznia 2023 roku do 15 kwietnia 2023 roku.
 1. Wniosków nie mogą składać Ci mieszkańcy, którzy zakupili już węgiel po cenach preferencyjnych (czyli poniżej 2000 zł brutto za tonę).
 2. Węgiel dla mieszkańców będzie sprzedawany za kwotę maksymalnie 2000 zł brutto za tonę.
 3. Na terenie Gminy Bulkowo dystrybucją węgla będzie zajmować się Firma Handlowo-Usługowa „AMK-TRANS” – Anna Justyna Jeziak, Bulkowo 27, 09-454 Bulkowo.
 4. Dowóz paliwa stałego ze „składu węgla” do miejsca zamieszkania wnioskodawcy, odbywać się będzie na własny koszt mieszkańca po uzgodnieniu z dostawcą bądź we własnym zakresie.
 5. Odbiór węgla będzie następował ze składu węgla po wcześniejszym opłaceniu otrzymanej od Urzędu Gminy faktury VAT.
 6. Informacje w sprawie wniosków można uzyskać pod numerami telefonów:
 • 24 265 20 13 wew. 20
 • 24 265 20 13 wew. 26.

Pobierz wniosek