Aktualności


Okólnik Nr 25

Data:
Kategoria: Okólniki

Bulkowo, dn. 24 listopada 2022 r.

Okólnik Nr 25

Szanowni Mieszkańcy

Wójt Gminy Bulkowo podaje do informacji procedurę postępowania dotyczącą zakupu węgla na preferencyjnych warunkach:

  1. Mieszkańcy mogą już składać wnioski o zakup węgla. Do zakupu preferencyjnego paliwa stałego (węgla kamiennego) dla gospodarstw domowych są uprawnione osoby fizyczne, które spełniają warunki upoważniające do otrzymania dodatku węglowego (zgodnie z treścią poprzedniego okólnika nr 24).
  2. Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (DZ.U. z 2022r. poz. 2236) zakup paliwa stałego przez gminę będzie realizowany od podmiotu wskazanego przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych. Dla Gminy Bulkowo takim podmiotem jest spółka PGE Paliwa, z którą w dniu 18 listopada 2022 roku została podpisana stosowna umowa.
  3. Gmina nie ma wpływu na jakość zakupionego paliwa stałego. Certyfikat jakości paliwa stałego otrzymanego przez gminę od podmiotu sprzedającego paliwo stałe, zostanie opublikowany na stronie internetowej gminy i w BIP-ie.
  4. Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego będzie realizowany w cenie 1.970 zł brutto za 1000kg.
  5. Cena zakupu paliwa stałego, o którym mowa w punkcie 4, nie obejmuje kosztów transportu paliwa stałego z miejsca składowania w gminie do gospodarstwa domowego. Koszt transportu ponosi wnioskodawca. Wnioskodawca może też dokonać odbioru osobiście.
  6. Złożony wniosek o zakup preferencyjny podlega weryfikacji na zasadach określonych w art. 12 ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.
  7. Po pozytywnej weryfikacji wniosku wystawiana jest na rzecz wnioskodawcy faktura VAT za wnioskowane paliwo stałe.
  8. O wystawionej fakturze wnioskodawca zostanie poinformowany przez pracownika Urzędu Gminy w Bulkowie telefonicznie na nr telefonu, podany we wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego. Po otrzymaniu informacji wnioskodawca powinien odebrać fakturę VAT a następnie dokonać zapłaty na wskazany w niej numer konta bankowego.
  9. Po uiszczeniu przez wnioskodawcę należnej opłaty, Urząd Gminy przesyła do firmy zajmującej się dystrybucją paliwa stałego na terenie Gminy informację, na podstawie której wnioskodawca będzie uprawniony do odbioru węgla. Informacja z danymi osób uprawnionych do odbioru będzie przekazywana do firmy dystrybuującej drogą elektroniczną każdego dnia do godziny 9.00.
  10. Odbiór węgla przez mieszkańców jest możliwy nie wcześniej niż po upływie 2 dni roboczych od dnia opłacenia faktury i wcześniejszym kontakcie z firmą zajmującą się dystrybucją. Na terenie Gminy Bulkowo dystrybucją paliwa stałego zajmować się będzie „Amk-Trans” – Firma Handlowo-Usługowa Anna Jeziak, Bulkowo 27, tel. 511 919 524 lub tel. 504 020 328.