Aktualności


Okólnik nr 25

Data:
Kategoria: Okólniki

Bulkowo, 7 listopada 2022r.

Okólnik Nr 25 

Szanowni mieszkańcy

Wójt Gminy Bulkowo informuje, że od dnia 3 listopada 2022 r. została znowelizowana ustawa o dodatku węglowym.

Ustawa wprowadza następujące zmiany: w przypadku, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania – zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach, którego źródłem ogrzewania jest oddzielne lub współdzielone źródło ciepła (kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe).

Od 3 listopada 2022 roku gospodarstwa domowe, którym odrzucono wniosek o dodatek węglowy mogą złożyć wniosek ponownie.

Kilka dodatków węglowych przysługuje jeżeli:

  • pod jednym adresem mieszka kilka rodzin tworzących odrębne gospodarstwa domowe,
  • każda rodzina mieszka w osobnym lokalu,
  • każda z rodzin ma osobny piec węglowy albo jest jeden piec współdzielony przez gospodarstwa domowe,
  • główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego nie zostało zgłoszone/wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Przyznanie kilku dodatków węglowych na jeden adres będzie możliwe po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracowników socjalnych. Jeżeli pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie stwierdzą, że wszystkie powyższe wymagania zostaną spełnione, wydana zostanie decyzja o przyznaniu kilku dodatków do jednego adresu.