Aktualności


Okólnik nr 27

Data:
Kategoria: Okólniki

Szanowni Sołtysi

Wójt Gminy Bulkowo zwraca się z prośbą o przekazanie informacji do Urzędu Gminy Bulkowo na temat liczby drobiu przyzagrodowego w sołectwach na terenie gminy Bulkowo.

W załączeniu przekazuję pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Płocku w sprawie nakazu utrzymania drobiu w zamknięciu.

Bardzo proszę o poważne potraktowanie sprawy oraz rozpowszechnienie wiadomości wśród hodowców drobiu. Proszę również w trybie pilnym o przekazanie informacji zwrotnej ile w Państwa Sołectwie jest drobiu przyzagrodowego.

Informację proszę o przekazanie pod nr tel.: 24 265 20 13 wew. 20, pok nr 3 Biuro podawcze Urzędu Gminy Bulkowo.

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii