Aktualności


Okólnik nr 29

Data:
Kategoria: Okólniki

Bulkowo, 13 września 2023 r.

Szanowni Rolnicy

Wójt Gminy Bulkowo, przypomina rolnikom, którzy ponieśli straty w gospodarstwie, w związku z zaistniałym zjawiskiem suszy oraz złożyli wniosek do Urzędu Gminy Bulkowo, w celu oszacowania strat przez komisję o obowiązku zgłoszenia strat przez rolnika poprzez aplikację suszową

do dnia 20 września 2023 r.

Jeżeli rolnik nie złoży wniosku w aplikacji komisja nie będzie mogła dołączyć raportu z oszacowania w terenie co będzie skutkowało, że rolnik nie uzyska odszkodowania! Dostęp do aplikacji jest możliwy w linku: https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign