Aktualności


Okólnik nr 3

Data:
Kategoria: Okólniki

Okólnik nr 3

Bulkowo, dnia 25.02.2022 r.

SZANOWNI MIESZKAŃCY!

W związku z nasileniem się problemu wałęsających się bez żadnego nadzoru psów, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, a przede wszystkim dzieci – przypominamy właścicielom czworonogów o obowiązku zapewnienia pełnego nadzoru nad psami (trzymaniu psów na terenie własnej posesji) i możliwości wyprowadzania  psów na zewnątrz  ogrodzenia wyłącznie pod nadzorem właściciela.

W przypadku gdy właściciel wałęsającego się psa jest znany, fakt ten należy zgłosić na Policję, która ma prawo nałożyć mandat na właściciela zwierzęcia.

Przypominamy! Za szkody spowodowane przez psa pełną odpowiedzialność ponosi właściciel zwierzęcia.

Zgodnie z art. 77 kodeksu wykroczeń: ,,Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany’’.

Bardzo prosimy zatem o zwiększoną kontrolę i odpowiedzialność społeczną dotyczącą nadzoru nad psami.