Aktualności


Okólnik nr 31

Data:
Kategoria: Okólniki

Bulkowo, 11 października 2023 r.

Szanowni Mieszkańcy

Informuję, że zgodnie z komunikatem Rządu, gminy do 20 tys. mieszkańców, które osiągną największą frekwencję w powiecie, otrzymają:

1 mln zł na budżet obywatelski. Środki będą mogły być wykorzystane zgodnie z wolą mieszkańców.

1 mln zł na termomodernizację i doposażenie remizy OSP

Ponadto każda gmina poniżej 20 tys. mieszkańców, która osiągnie frekwencję powyżej 60% otrzyma:

250 000 zł na rozwój działalności kół gospodyń wiejskich, zespołów ludowych
– 250 000 zł dla lokalnego klubu sportowego

Proszę o udział w wyborach. Nasz głos jest bardzo ważny a dodatkowo możemy wspólnie zdobyć pieniądze na rozwój lokalnych stowarzyszeń, OSP czy zrealizować PAŃSTWA POMYSŁ za 1 milion złotych.