Aktualności


Okólnik nr 39

Data:
Kategoria: Okólniki

Okólnik nr 39

Bulkowo, dnia 01.10.2018 r.

BEZPŁATNA ZBIÓRKA ODPADÓW ROLNICZYCH

Szanowni mieszkańcy,

Wójt Gminy Bulkowo informuje, że w dniu 15 października 2018 r. (poniedziałek) odbędzie sic bezpłatna zbiórka odpadów rolniczych. Zakres zbiórki obejmuje odbiór:

  • folii popryzmowych, po sianokiszonce (złożonych i związanych w paczki do 25 – 30 kg).
  • worków po nawozach sztucznych, big bag, sznurków, siatek (spakowanych w oddzielne małe worki).
  • baniek, kanistrów (związanych, wypłukanych i odkręconych pojemników).
  • skrzynek i wiaderek (spakowanych w worki lub związanych).

Odpady podlegające odbiorowi nie mogą być zanieczyszczone w znaczny sposób ziemią, obornikiem, słomą. Odbiorowi nie podlegają odpady komunalne, odpady organiczne, styropian, metal.
Odpady rolnicze należy przygotować do odbioru w sposób wskazany powyżej i wystawić w dniu odbioru, przed godziną 7:00 rano. poza granice nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dostęp przy drodze publicznej. Samochód zbierający odpady rolnicze, o pojemności ładunkowej 120 m3 nic będzie wjeżdżał do prywatnych posesji.
W przypadku dużej ilości odpadów zbiórka będzie kontynuowana w dniach następnych, do dnia 19 października 2018 r.
Wszystkie osoby zainteresowane oddaniem w/w odpadów, proszone są o zapisanie się na listę bezpośrednio w Urzędzie Gminy Bulkowo (pokój nr 7) lub dzwoniąc na numer (24) 265 20 13 wew. 30 do dnia II października 2018 r. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, adres nieruchomości, telefon kontaktowy, rodzaj i ilość odpadów do oddania.