Aktualności


Okólnik Nr 4

Data:
Kategoria: Okólniki

Bulkowo, 13 stycznia 2023 r.

Szanowni mieszkańcy

Wójt Gminy Bulkowo informuje, że w dniu 1 lutego 2023 r. o godzinie 8:00 w remizie OSP w Bulkowie, odbędzie się szkolenie uzupełniające organizowane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Płocku z zakresu: „Stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym”.

Koszt szkolenia brutto 1 osoby – 160,00 zł.

Osoby zainteresowane proszę o zapisy telefoniczne: 24 264 60 84 lub 24 366 10 77.

Przesyłam również broszurę nt. nowej ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz informacji dotyczącej możliwości internetowego składania przez rolników „Wniosków o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP bydła w gospodarstwie na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej”.

Bardzo proszę o rozpowszechnienie informacji.

Pobierz załączniki