Aktualności


Okólnik Nr 7

Data:
Kategoria: Okólniki

Okólnik nr 7

Bulkowo, 15.06.2021 r.

Szanowni Mieszkańcy sołectw Pilichowo i Osiek

Wójt Gminy Bulkowo informuje, że został rozstrzygnięty kolejny nabór wniosków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wsparcie było skierowane dla gmin, na terenie których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (PGR-y).

Gmina Bulkowo w ramach przedmiotowego naboru złożyła 3 wnioski o dofinansowanie tj.:

  1. ,,Budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej na osiedlach mieszkaniowych w m.Osiek i Pilichowo”,
  2. ,,Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlach mieszkaniowych w m. Osiek i Pilichowo”,
  3. ,,Budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej na osiedlu w m. Osiek”.

Niestety żaden z ww. wniosków nie został pozytywnie rozpatrzony.