Aktualności


Okólnik Nr 8

Data:
Kategoria: Okólniki

Okólnik Nr 8

Bulkowo, 12.07.2021 r.

Sołtysi gminy Bulkowo

(wszyscy)

W związku z wystąpieniem w dniu 09 lipca 2021 r. na terenie gminy Bulkowo gradobicia oraz deszczu nawalnego, proszę o poinformowanie rolników, którzy posiadają straty w uprawach położonych na terenie sołectwa o możliwości składania wniosków do Urzędu Gminy Bulkowo w terminie do dnia 19 lipca 2021 roku.

Wzór wniosku o oszacowanie szkód można pobrać TUTAJ oraz na stronach internetowych:  www.mazowieckie.plwww.bulkowo.pl lub w Urzędzie Gminy Bulkowo.

Jednocześnie informujemy, że do wniosku o oszacowanie szkód należy dołączyć kserokopię wniosku o przyznanie płatności na bieżący rok, który będzie można dostarczyć w terminie późniejszym oraz kserokopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt / IRZ/.

Ponadto producent rolny składając wniosek o oszacowanie szkód zobowiązany jest do określenia na piśmie czy wnioskował albo będzie wnioskował w roku bieżącym o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy. /pobierz wzór/

Osoby do kontaktu:

Karina Kalinowska, tel. 24 265 20 13 wew. 21,

Martyna Goliszek, tel. 24 265 20 13 wew. 23.