Aktualności


Okólnik nr 8

Data:
Kategoria: Okólniki

Bulkowo, dnia 12 kwietnia 2022 r.

Okólnik nr 8

Szanowni Mieszkańcy,

przypominamy, że od 1 lipca 2021 r. w całym kraju rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW, należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu – aby to zrobić należy posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny.

Należy wejść na stronę www.zone.gunb.gov.pl nacisnąć -> złóż deklarację <- wypełnić ją i wysłać.

Mieszkańcy, którzy nie mają dostępu do internetu albo podpisu elektronicznego, wypełnioną deklarację mogą złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Bulkowo lub przesłać pocztą na adres Urzędu, za pośrednictwem którego dane zostaną przekazane do CEEB.

Podmiotami zobowiązanymi do złożenia deklaracji są właściciele oraz zarządcy lokali/ budynków, w których znajduje się źródło ciepła i spalania paliw.

Terminy złożenia deklaracji:

Deklaracje dotyczące źródeł ciepła uruchomionych po 1 lipca 2021r., należy składać w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia źródła ogrzewania.

Deklaracje dotyczące źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021r., należy składać do 30 czerwca 2022 r.

  • Formularz A – budynki i lokale mieszkalne
  • Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe!

ulotka informacyjna przypominająca o obowiązku złożenia deklaracji dotyczącej źródła ogrzewania budynku