Aktualności


Okólnik nr 9

Data:
Kategoria: Okólniki

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW — zagrożenie suszą

Wójt Gminy Bulkowo informuje, że w związku z wystąpieniem na terenie Gminy Bulkowo zagrożenia suszą, Urząd Gminy Bulkowo rozpoczyna procedurę związaną z przyjmowaniem wniosków o oszacowanie szkód. Zgodnie z raportem 03 oraz 04 monitoringu suszy prowadzonym przez IUNG – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zagrożenie suszą na terenie Gminy Bulkowo wystąpiło w uprawach zbóż jarych na glebach bardzo lekkich ( kategoria 1).

Zagrożenie zjawiskiem suszy dotyczy głównie terenów północno – zachodniej części gminy (Sochocino – Praga, Sochocino – Czyżewo, Sochocino – Badurki, Stare Łubki, Nowe Łubki, Słupca, część Blichowa i Wołowa) oraz w mniejszym stopniu pozostałych miejscowości Gminy — zgodnie z mapą przedstawiającą kategorie glebowe IUNG (mapa glebowa jest dostępna na stronie internetowej JUNG — system monitoringu suszy).

Wnioski o oszacowanie szkód będą przyjmowane do dnia 5 lipca 2019r.

Formularz wniosku o oszacowanie szkód jest dostępny w siedzibie Urzędu Gminy Bulkowo oraz można pobrać ze strony urzędu www.bulkowo.pl

Jednocześnie informujemy, że Gmina oczekuje na wyniki 05 raportu systemu monitoringu suszy rolniczej wg stanu na 30 czerwca 2019r. Podkreślamy, że szacowaniu podlegać będą tylko uprawy ujęte w raportach monitoringu suszy rolniczej.

Do wniosku o oszacowanie szkód należy załączyć:

  1. Wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na 2019 rok.
  2. Kopia zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt ( IRZ ) I księga stada / paszporty — w przypadku posiadania zwierząt.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu: 24 265 20 13 wew. 21.

UWAGA ! !

Przyjmowane będą tylko kompletne wnioski wraz z wymaganymi załącznikami. Podkreślamy, że powierzchnie upraw uszkodzonych i nieuszkodzonych wpisane do wniosku o oszacowanie szkód muszą być zgodne z powierzchniami upraw zgłoszonych o płatności bezpośrednie.

 

 

 

 

W załączeniu: Formularz wniosku o oszacowanie szkód