Aktualności


Ostrzeżenie meteorologiczne

Data:
Kategoria: Aktualności

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie
01-673 Warszawa ul. Podleśna 61
tel: 22 5694151, kom. 781774153, fax: 022-5694151
email: meteo.warszawa@imgw.pl
www: www.imgw.pl

Zasięg ostrzeżenia w województwie

mapa występowania

Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 50 wydanego o godz. 10:48 dnia 17.06.2021
Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie
Zjawisko/stopień zagrożenia Upał/2
Obszar województwo mazowieckie powiat płocki
Ważność od godz. 13:01 dnia 21.06.2021 do godz. 20:00 dnia 24.06.2021
Przebieg Prognozuje się dalsze występowanie upałów. Temperatura maksymalna w dzień od 28°C do 32°C. Temperatura minimalna w nocy od 17°C do 21°C, jedynie lokalnie spadki temperatury do 15°C.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80%
Uwagi Przedłużenie ważności ostrzeżenia.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Dorota Pacocha
Godzina i data wydania godz. 13:01 dnia 21.06.2021
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2 mazowieckie/płocki od 13:01/21.06 do 20:00/24.06.2021 temp. maks 32 st, temp min 15-21 st.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.