Aktualności


Ostrzeżenie meteorologiczne

Data:
Kategoria: Aktualności

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie
01-673 Warszawa ul. Podleśna 61
tel: 22 5694151, kom. 781774153, fax: 022-5694151
email: meteo.warszawa@imgw.pl
www: www.imgw.pl

Zasięg ostrzeżenia w województwie

mapa występowania zjawiska

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 76
Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie
Zjawisko/stopień zagrożenia Intensywne opady deszczu/ 2
Obszar województwo mazowieckie powiat płocki
Ważność od godz. 16:30 dnia 05.08.2021 do godz. 16:00 dnia 06.08.2021
Przebieg Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadu od 30 mm do 50 mm, lokalnie do 60 mm.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80%
Uwagi Ostrzeżenie może być aktualizowane.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Mariusz Cebula
Godzina i data wydania godz. 11:45 dnia 05.08.2021
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ/2 mazowieckie/płocki od 16:30/05.08 do 16:00/06.08.2021
60 mm.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.