Aktualności


Ostrzeżenie meteorologiczne

Data:
Kategoria: Aktualności

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie
01-673 Warszawa ul. Podleśna 61
tel: 22 5694151, kom. 781774153, fax: 022-5694151
email: meteo.warszawa@imgw.pl
www: www.imgw.pl

Zasięg ostrzeżenia w województwie

mapa występowania zjawiska

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 182
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 11:39 dnia 04.11.2021
Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie
Zjawisko/stopień zagrożenia Silny wiatr/ 1
Obszar powiaty: ciechanowski(88), gostyniński(85), grodziski(85), legionowski(86), makowski(93), mławski(89), nowodworski(88), ostrołęcki(95), Ostrołęka(95), Płock(85), płocki(85), płoński(86), przasnyski(91), pułtuski(88), sierpecki(88), sochaczewski(84), warszawski
zachodni(87), żuromiński(86), żyrardowski(86)
Ważność od godz. 22:00 dnia 04.11.2021 do godz. 11:00 dnia 05.11.2021
Przebieg Prognozuje się wystąpienie dość silnego i silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 75 km/h, z południowego zachodu.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 90%
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Kamil Walczak
Godzina i data wydania godz. 14:19 dnia 20.10.2021
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 mazowieckie (19 powiatów) od 22:00/04.11 do 11:00/05.11.2021 prędkość do 45 km/h, porywy do 75 km/h, SW. Dotyczy powiatów: ciechanowski, gostyniński, grodziski, legionowski, makowski, mławski, nowodworski, ostrołęcki, Ostrołęka, Płock, płocki, płoński, przasnyski, pułtuski, sierpecki, sochaczewski,
warszawski zachodni, żuromiński i żyrardowski.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.