Aktualności


Ostrzeżenie meteorologiczne

Data:
Kategoria: Aktualności

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie
01-673 Warszawa ul. Podleśna 61
tel: 22 5694151, kom. 781774153, fax: 022-5694151
email: meteo.warszawa@imgw.pl
www: www.imgw.pl

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 19
Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie
Zjawisko/stopień zagrożenia Silny wiatr/ 3
Obszar województwo mazowieckie powiat płocki
Ważność od godz. 22:00 dnia 18.02.2022 do godz. 18:00 dnia 19.02.2022
Przebieg Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 55 km/h, w porywach miejscami do 120 km/h, z kierunków zachodnich. Lokalnie możliwe burze.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 95%
Uwagi Ostrzeżenie może być aktualizowane.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Mariusz Cebula
Godzina i data wydania godz. 12:07 dnia 18.02.2022
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/3 mazowieckie/płocki od 22:00/18.02 do 18:00/19.02.2022 prędkość do 55 km/h, porywy do120 km/h, SW i W.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.