Aktualności


Ostrzeżenie meteorologiczne

Data:
Kategoria: Aktualności

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie
01-673 Warszawa ul. Podleśna 61
tel: 22 5694151, kom. 781774153, fax: 022-5694151
email: meteo.warszawa@imgw.pl
www: www.imgw.pl

mapa występowania zjawiska

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 57
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 12:08 dnia 26.04.2022
Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie
Zjawisko/stopień zagrożenia Przymrozki/ 1
Obszar województwo mazowieckie powiat płocki
Ważność od godz. 00:00 dnia 27.04.2022 do godz. 08:00 dnia 27.04.2022
Przebieg Miejscami prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -1°C, przy gruncie do
-3°C.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80%
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Michał Kowalczuk
Godzina i data wydania godz. 12:17 dnia 11.04.2022
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: PRZYMROZKI/1 mazowieckie (17 powiatów) od 00:00/27.04 do 08:00/27.04.2022 temp. min -1 st., przy gruncie -3 st. Dotyczy powiatów: białobrzeski, ciechanowski, gostyniński, grodziski, grójecki, mławski, ostrołęcki, Płock, płocki, płoński, przasnyski, przysuski, sierpecki, sochaczewski, szydłowiecki, żuromiński i żyrardowski.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.