Aktualności


Ostrzeżenie meteorologiczne – burze z gradem

Data:
Kategoria: Aktualności

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie
01-673 Warszawa ul. Podleśna 61
tel: 22 5694151, kom. 781774153, fax: 022-5694151
email: meteo.warszawa@imgw.pl
www: www.imgw.pl

Zasięg ostrzeżenia w województwie

mapa występowania zjawiska

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 85
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 05:20 dnia 30.05.2022
Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie
Zjawisko/stopień zagrożenia Burze z gradem/1
Obszar powiaty: gostyniński(37), Płock(37), płocki(37), sierpecki(35), żuromiński(36)
Ważność od godz. 11:00 dnia 30.05.2022 do godz. 21:00 dnia 30.05.2022
Przebieg Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 65 km/h. Miejscami grad.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 70%
Uwagi Brak.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 mazowieckie (5 powiatów) od 11:00/30.05 do 21:00/30.05.2022 deszcz 25 mm, grad, porywy 65 km/h. Dotyczy powiatów: gostyniński, Płock, płocki, sierpecki i żuromiński.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.