Aktualności


Ostrzeżenie meteorologiczne – gęsta mgła

Data:
Kategoria: Aktualności

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie
01-673 Warszawa ul. Podleśna 61
tel: 22 5694151, kom. 781774153, fax: 022-5694151
email: meteo.warszawa@imgw.pl
www: www.imgw.pl

mapa występowania zjawiska

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 209
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 13:46 dnia 30.09.2022
Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie
Zjawisko/stopień zagrożenia Gęsta mgła/1
Obszar powiaty: białobrzeski(78), gostyniński(70), grójecki(76), mławski(65), Płock(69), płocki(70), płoński(63), przysuski(79), sierpecki(68), sochaczewski(65), szydłowiecki(80), żuromiński(67), żyrardowski(74)
Ważność od godz. 23:00 dnia 30.09.2022 do godz. 09:00 dnia 01.10.2022
Przebieg Prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami od 100 m do 200 m.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 70%
Uwagi Brak.
Godzina i data wydania godz. 13:46 dnia 30.09.2022
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: MGŁA/1 mazowieckie (13 powiatów) od 23:00/30.09 do 09:00/01.10.2022 widzialność 100-200 m. Dotyczy powiatów: białobrzeski, gostyniński, grójecki, mławski, Płock, płocki, płoński, przysuski, sierpecki, sochaczewski, szydłowiecki, żuromiński i żyrardowski.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.