Aktualności


Ostrzeżenie meteorologiczne – opady marznące

Data:
Kategoria: Aktualności

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie
01-673 Warszawa ul. Podleśna 61
tel: 22 5694151, kom. 781774153, fax: 022-5694151
email: meteo.warszawa@imgw.pl
www: www.imgw.pl

Ostrzeżenie meteorologiczne
Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie
Zjawisko/stopień zagrożenia Opady marznące/1
Obszar powiaty: ciechanowski(71), garwoliński(85), legionowski(72), łosicki(78), makowski(73), miński(77), mławski(73), nowodworski(70), ostrołęcki(76), Ostrołęka(76), ostrowski(75), otwocki(75), Płock(68), płocki(68), płoński(67), przasnyski(76), pułtuski(73), Siedlce(79),
siedlecki(79), sierpecki(67), sokołowski(73), Warszawa(73), warszawski zachodni(72), węgrowski(76), wołomiński(73), wyszkowski(73), żuromiński(72)
Ważność od godz. 15:00 dnia 20.11.2023 do godz. 09:00 dnia 21.11.2023
Przebieg Prognozowane są okresami słabe opady śniegu i śniegu z deszczem, przechodzące miejscami w słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź. Strefa opadów marznących przemieszczać się z będzie z północnego wschodu na południowy zachód.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80%
Uwagi Brak.
Godzina i data wydania godz. 05:48 dnia 20.11.2023
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: MARZNĄCE OPADY/1 mazowieckie (27 powiatów) od 15:00/20.11 do 09:00/21.11.2023 marznące opady, drogi śliskie. Dotyczy powiatów: ciechanowski, garwoliński, legionowski, łosicki, makowski, miński, mławski, nowodworski, ostrołęcki,
Ostrołęka, ostrowski, otwocki, Płock, płocki, płoński, przasnyski, pułtuski, Siedlce, siedlecki, sierpecki, sokołowski, Warszawa, warszawski zachodni, węgrowski, wołomiński, wyszkowski i żuromiński.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.