Aktualności


Pilna informacja dla Rolników

Data:
Kategoria: Aktualności

Drodzy Rolnicy

Z uwagi na fakt, że docierają do nas głosy sugerujące inne zrozumienie okólnika nr 29 niż było jego przesłanie pragniemy podkreślić, że:

– blisko dwustu rolników, którzy złożyli wnioski o oszacowanie szkód do Urzędu Gminy nie zgłosiło szkód w aplikacji suszowej dostępnej pod adresem:

https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign

– jeżeli rolnik nie złoży tego wniosku w powyższej aplikacji, komisja nie będzie mogła go uzupełnić o raport z oszacowania w terenie;

– w rezultacie rolnik nie otrzyma żadnych pieniędzy z tytułu wystąpienia u niego suszy.

Prosimy o jak najszybsze uzupełnienie zaległości (stąd pojawiła się w okólniku data graniczna 20 września b.r.), gdyż leży to w naszym wspólnym interesie.